Arxiu del Blog

Manifest de l’AFA El Pi Gros a favor de la immersió lingüística

Benvolgudes famílies,

Des de L’AFA de l’Institut-Escola El Pi Gros de Sant Cebrià de Vallalta rebutgem la sentència del Tribunal Suprem que vol obligar als centres educatius a impartir un 25% de classes en castellà.

Entenem que són els centres educatius qui han d’establir els criteris pedagògics per al tractament de les llengües en el marc del projecte lingüístic del centre i que el model educatiu català neix i ha de néixer fruit del consens.

L’AFA recorda que la Llei Catalana d’Educació, així com la LOMLOE, garanteixen que siguin els centres qui, exercint la seva autonomia i sense quotes ni percentatges, puguin flexibilitzar l’acció educativa. I d’aquesta manera, adaptar-se a les diverses circumstàncies del seu entorn, assegurant el coneixement de les llengües oficials en acabar l’escolarització obligatòria.

Els estudis fets als propis centres educatius constaten que l’ús del català en espais no acadèmics va en total regressió i que, per tant, la llengua catalana està abocada a una situació de diglòssia. La prova més evident d’aquesta tendència es veu sobretot entre el jovent, perquè només el 14,6% de les converses a l’hora del pati en instituts de zones urbanes de Catalunya són en català. Aquest fenomen no es limita estrictament a l’àrea metropolitana, sinó que s’estén arreu del país, cosa que implica una pèrdua de capital simbòlic: el català ja es percep com una llengua de segon nivell.
Per aquest motiu, l’AFA considera totalment necessari i imprescindible no només protegir i enfortir la llengua, sinó també preservar l’actual model lingüístic del país com l’únic model d’èxit educatiu, d’equitat i de cohesió social. Lluitar per garantir que els nostres fills I filles adquireixin el coneixement de ambdues llengües és una oportunitat i un dret que no volem que ens arrabassin.

Així, l’AFA de l’Institut-Escola El Pi Gros de Sant Cebrià de Vallalta encoratja la comunitat educativa a persistir en la defensa proactiva de l’ús del català a l’educació.